Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

PTMovement Oy (Y-tunnus: 2578948-2)
Satakielentie 12
01800 Klaukkala

Rekisteriä hoitava henkilö

Tatu Pussila
Puhelin: +358 50 369 3663
Sähköposti: tatu.pussila@ptmovement.fi

Rekisterin nimi

PTMovement Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt PTMovement Oy:n asiakkaaksi, ostanut em. yritykseltä, sen verkkokaupoista tai verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita, osallistunut em. yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yrityksen uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on PTMovement Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden tuotelähetysten tai palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää PTMovement Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää PTMovement Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. PTMovement Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan PTMovement Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

 

PTMovement Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@ptmovement.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterissä olevat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Katuosoite

 • Postinumero

 • Kaupunki

 • Syntymäaika

 • Sukupuoli

 • Puhelinnumero

 • Valmennuspalveluiden ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömimmät tiedot

 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista

 • Tilausten seurantatiedot PTMovement Oy:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan PTMovement Oy:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta PTMovement Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole PTMovement Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kietäytyä PTMovement Oy:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen info@ptmovement.fi. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika

PTMovement Oy säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

PTMovement Oy kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@ptmovement.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@ptmovement.fi.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää PTMovement Oy:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.