top of page

Tietosuojaseloste

Tietojen käsittelijä

 

PTMovement Oy (jäljempänä ”PTMovement”)

 

Y-tunnus: 2578948-2

 

 

Miksi PTMovement käsittelee henkilötietoja?

 

PTMovement kerää ja käsittelee henkilötietojasi

 

 • Jotta pystyt käyttämään sivustoa

 • Sivuston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

 • Sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi keräämällä tietoa sivustolla vierailustasi hyödyntäen evästeitä ja muita analyysiteknologioita

 • Viestintä- ja markkinointikäyttöön

 

Lisäksi PTMovement käsittelee henkilötietoja myös sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

 

Henkilötietojen käsittely

 

Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. PTMovement on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 

Noudatamme markkinoinnissamme tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto.

 

Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojailmoituksessa.

 

Tätä tietosuojailmoitusta tullaan päivittämään. Tarkistamme tätä tietosuojailmoitusta sitä mukaan, kun uudet ominaisuudet lisätään sivustolle. Tältä sivulta löydät aina ilmoituksen ajantasaisen version.

 

Jos sinulla on kysyttävää omiin henkilötietoihisi liittyen, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info (at) ptmovement.fi.

Mitä tietoja keräämme?

 

PTMovement käsittelee vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot, joita PTMovement käsittelee, voidaan jaotella seuraavasti:

 

 • Tunnistetiedot, kuten titteli sekä etu- ja sukunimi

 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot: esimerkiksi vierailun aika; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustolle; sivustolla vieraillut sivut; verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite sekä selaimen (esimerkiksi Mozilla Firefox) versio, laitteen käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä ja vastaavat tekniset tiedot. PTMovement käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kerätäkseen tätä tietoa. Voit lukea lisää näistä teknologioista Evästekäytännöistämme.

 • Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot; kuten tilaajaa kiinnostavat palvelut, uutiskirjeen tilaaminen (päivämäärä ja aika), sisältö, klikatut linkit, IP-osoite; selaintyyppi -ja versio sekä laitetyyppi.

 • Rekrytointi: tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää PTMovement Oy:sta työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Voimme myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

 

Tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään näiden vieraillessa verkkosivustollamme tai muuten asioidessa PTMovementin kanssa. Niiltä osin, kuin rekisteröityjä tietoja esitetään sivustollamme (lähinnä PTMovementin työntekijät), tietoja tuodaan tai kopioidaan sivustollemme muista sisäisistä järjestelmistämme.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja tarvittaessa päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Tämä koskee pääsääntöisesti vain tilanteita, joissa käyttäjä on liittynyt uutiskirjeemme vastaanottajaksi.

 

Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (työntekijät tai asiakkaat):

 

 • Tunnistautumistiedot

 • Yhteystiedot

 

Rekrytoinnin täytäntöönpanemiseksi (työnhakija):

 

 • hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika)

 • hakijan koulutus- ja työkokemustiedot

 • hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä

 • hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot

 • hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot

 

Oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää sivustoa sekä viestiä ja markkinoida PTMovementin toiminnasta:

 

 • Käsiteltävät henkilötiedot viestintä- ja markkinointitarkoituksiin

 • Sivuston käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

 • Uutiskirjeen käyttäjäprofiiliin liittyvät tiedot

 • Sivuston tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan

 

Henkilötietojen käsittely Sopiva -konseptin valmennuksissa

 

Sopiva -konseptin valmennuksissa henkilön työnantaja solmii sopimuksen PTMovementin kanssa. PTMovement ei tällöin ole sopimussuhteessa yksittäiseen, Sopiva-konseptin mukaista valmennusta saavaan henkilöön. Jotta Sopiva -valmennus voidaan toteuttaa turvallisesti ja osallistuvan henkilön tarpeet huomioon ottaen, PTMovement Oy kerää henkilöstä henkilötietoja ja välttämättömiltä osin terveystietoja. Näiden tietojen käsittelyyn sovelletaan tätä tietosuojaselostetta sen kaikilta osin.

 

Sopiva -konseptin alla PTMovement pyytää työnantajalta työntekijöiden yhteystiedot eli nimi-, sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron yhteydenoton tekemiseksi. PTMovement ei ota vastaan muita tietoja työnantajan toimesta.

 

Valmennuksen turvalliseksi toteuttamiseksi PTMovement kerää itse valmennuksen toteuttamisen kannalta välttämättömät henkilö- ja terveystiedot suoraan henkilöltä itseltään. PTMovement ei missään olosuhteissa luovuta näitä yksittäiseen henkilöön yhdistettäviä tietoja henkilön työnantajalle, eikä tietoja koskaan kerätä työnantajan kautta. PTMovement voi luovuttaa henkilön työnantajalle ainoastaan anonymisoitua tilastotietoa, josta yksittäinen työntekijä ei ole tunnistettavissa. Jos Sopiva-konseptiin osallistuvien henkilöiden määrä on niin pieni, ettei anonymisoidun tilastotiedon tuottaminen ole mahdollista siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa, edes tilastotietoja ei luovuteta. Sopiva-konseptiin osallistuvan henkilön tietojen suojaaminen on PTMovementille ensiarvoisen tärkeää.

 

Sopiva-konseptin alla valmennettujen henkilöiden, joihin PTMovementilla ei ole suoraa sopimussuhdetta, kaikki henkilö- ja terveystiedot poistetaan kaikista PTMovementin asiakasjärjestelmistä automaattisesti, kun Sopiva -konseptia koskeva sopimussuhde henkilön työnantajan ja PTMovementin välillä on kokonaisuudessaan päättynyt. Halutessaan henkilö voi pyytää tietojensa poistamista jo aiemmin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

PTMovement voi säilyttää Sopiva-konseptin alla tuotetun anonymisoidun tilastotiedon ja anonyymien palaute- ja muiden kyselyiden tulokset referenssinä.

Henkilötietojen käsittely kolmansien tahojen toimesta

 

PTMovement siirtää vain tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

 

1) Palveluntarjoajat

 

PTMovement käyttää verkkosivun ylläpitämisessä ja palvelun tuottamisessa tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita. PTMovement siirtää henkilötietojasi näille kumppaneillemme vain siinä laajuudessa, kuin nämä kumppanimme tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita PTMovementille tämän tietosuojailmoituksen määrittelemissä tarkoituksissa.

 

Käytämme Internet-sivustoillamme palveluntarjoajien evästeitä. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja siitä miten voit muuttaa evästeitä koskevia asetuksia saat Evästekäytännöistämme

 

2) Oikeudelliset syyt

 

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen.

 

Evästekäytäntö

 

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston yrityksen palvelimilta, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla tilastoidaan esimerkiksi käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Eväste ei vahingoita käyttölaitetta. Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoa sekä kohdentamaan sisältöä kullekin käyttäjälle. Käyttäjä voi estää näiden tietojen keräämisen halutessaan estämällä evästeet.

 

Sivustomme käyttää seuraavia evästeitä:

 

 • doubleclick.net

 • facebook.net

 • Linkedin

 

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

 

Olemme tarkistaneet kaikkien palveluntoimittajiemme tietosuojakäytännöt ja luoneet prosessit henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä työntekijöillä, joiden työnkuva niin vaatii.

Tiedonsiirto internetissä on luonnostaan epävarmaa ja PTMovement ei voi taata, että turvatoimet estävät laittomasti ja pahansuovasti toimivia kolmansia osapuolia pääsemästä käsiksi Henkilötietoihin. Myöskään ehdotonta turvallisuutta ei voida taata Henkilötietojen tiedonsiirrossa ja säilytyksessä PTMovementin käyttämissä järjestelmissä.

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelyn oikeusperusteen voimassaolon ajan.

 

Esimerkiksi työsuhteen päätyttyä poistamme sivustoltamme työntekijän yhteystiedot. Muiden käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan, kuin oikeutetun etumme voidaan perustellusti katsoa olevan olemassa. Oikeutetun edun olemassaolon määrittelemme esimerkiksi verkkopalveluidemme käytön ja välisemme yhteydenpidon perusteella.

 

Oikeutesi

 

Jos olet luovuttanut meille henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet tietoihisi liittyen:

 

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 • oikeus henkilötietojen oikaisemiseen

 • oikeus henkilötietojen poistamiseen

 • oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

 • vastustamisoikeus

 • oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

 

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksistasi, ole yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen info (at) ptmovement.fi.

 

Huomioithan, että tämä saattaa vaikuttaa mahdollisuuteesi hyödyntää tarjoamiamme palveluita.

 

Rekisterin ylläpitäjä

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa yhteyshenkilö PTMovement Oy:llä on Tatu Pussila. Asiaa koskevat yhteydenotot toivomme sähköpostitse osoitteeseen info (at) ptmovement.fi.

bottom of page